Ogłoszenia dla studentów
PŁATNE STAŻE
administrator >> October 27 2017 14:59:52
Z myślą o studentach Inżynierii Bezpieczeństwa
oraz Innowacyjnych Technologii i Nowoczesnych Materiałów
realizujemy projekty:
„Staż – startem do kariery studenta AJD w Częstochowie”
i „Inżynier przyszłości w branży motoryzacyjnej”

Więcej informacji
Informacja dla studentów I Roku Kryminalistyki - studia stacjonarne
administrator >> July 13 2018 11:08:32
Dnia 11 września 2018 r. o godz. 10.00 w sali A-202 odbędzie się egzamin (II termin) z przedmiotu "Projektowanie i modelowanie systemów bezpieczeństwa".

Informacja dla studentów I Roku Kryminalistyki - studia stacjonarne
administrator >> July 05 2018 11:54:23
Dnia 13 lipca 2018 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali A-202 odbędzie się egzamin z przedmiotu "Projektowanie i modelowanie systemów bezpieczeństwa".

PONAD 1.000.000 DLA KIERUNKU INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I NOWOCZESNE MATERIAŁY
administrator >> June 27 2018 15:03:02
Informujemy, że Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie otrzymał 1 103 372,08 zł na realizację projektu pt. „Zaprojektuj swoją przyszłość - studia dualne na kierunku Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały”
Głównym celem projektu jest modyfikacja programu kształcenia i realizacja studiów dualnych o profilu praktycznym, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych pracodawców i przyszłych pracowników, poprzez realizację programów kształcenia przemiennego równolegle w formie zajęć dydaktycznych realizowanych w uczelni i zajęć praktycznych realizowanych u pracodawcy. Rezultatem projektu będzie podniesienie kompetencji studentów/ek Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie kierunku I stopnia (inż.) Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały o unikatowych w skali kraju specjalnościach Virtual Prototyping lub Design i Wzornictwo Przemysłowe.

Zajęcia do odpracowania
administrator >> June 21 2018 11:08:27
Zajęcia z dr T. Dembiczakiem w dniu 22.06.2018 r. są odwołane i zostaną odpracowane w ustalonym terminie

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA A ZAGROŻENIA CYWILIZACYJNE
administrator >> June 20 2018 12:37:44
W dniach 14-15 czerwca 2018 r.
w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej
w Częstochowie odbyła się już po raz piąty
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
pn.: "INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA A ZAGROŻENIA CYWILIZACYJNE.
TECHNIKA W SŁUŻBIE BEZPIECZEŃSTWA"
.

Organizatorami konferencji była Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie.
Konferencja miała na celu wymianę poglądów i doświadczeń, a także próbę wskazania nowych obszarów badawczych oraz integrację środowiska naukowego i służb działających w obszarze bezpieczeństwa. Komitet Naukowy składał się z przedstawicieli nauk o bezpieczeństwie z ośrodków akademickich Polski, Czech, Łotwy, Włoch, Słowacji i Ukrainy.
Tematyka konferencji obejmowała m.in.:
• techniki inżynieryjne w bezpieczeństwie,
• zagrożenia cywilizacyjne i techniki ich monitorowania,
• innowacje w technice pożarniczej,
• bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych i terenów,
• systemy ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach,
• bezpieczeństwo pracy w ratownictwie,
• techniczne systemy zabezpieczeń, kontroli dostępu i ochrony mienia,
• techniki kryminalistyczne,
• cyberbezpieczeństwo.

ZDJĘCIA

Zajęcia do odpracowania
administrator >> June 20 2018 12:08:31
Informujemy, iż zajęcia z przedmiotu "Projektowanie i modelowanie systemów bezpieczeństwa" z dnia 21.06.2018 odbędą się w dniu 26.06.2018 (wtorek): wykład w godz. 9.30-10.15 w sali A-22 oraz zaj. lab. dla gr. L5 w godz. 10.30-12.00 w sali 104.

Zajęcia do odpracowania
administrator >> June 19 2018 18:41:10
Informujemy, iż zajęcia z przedmiotu Metodyka szkoleń BHP dla IB i PSW z dnia 21.06.2018 odbędą się w dniu 28.06.2018 po zajęciach planowanych o godzinie 15.00 w sali 104.

GODZINY DZIEKAŃSKIE
administrator >> June 18 2018 15:04:59
W związku z posiedzeniem Rady Wydziału dniu 19 czerwca 2018 r. Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego ogłasza godziny dziekańskie od godz. 10.00 do 12.00.

Nasze profile
Polecamy

Współpraca
Aeroklub CzęstochowskiCentralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
Urząd Miasta CzęstochowyStraż Miejska w Częstochowie
Państwowa Inspekcja SanitarnaPolski Czerwony Krzyż
Urząd Dozoru TechnicznegoKomenda Miejska Państowej Straży Pożarnej w Częstochowie
PPHU  CERBER  sp. J. ZPChr. w CzęstochowieFundacja Edukacja i Technika Ratownictwa EDURA
STAC Security Training and Consulting Sp. z o.o.w CzęstochowieGEM  S.C. w Częstochowie
SATEL Inteligentne Systemy AlarmoweAkademia Pierwszej Pomocy
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne w Warszawie