Ogłoszenia dla studentów
Harmonogram zjazdów
administrator >> September 17 2019 09:54:54
Harmonogram zjazdów dla studentów studiów niestacjonarnych
Inżynierii Bezpieczeństwa
oraz Kryminalistyki i Systemów Bezpieczeństwa
Rok akademicki 2019/2020
Semestr zimowy

11-13.10.2019
18-20.10.2019
25-27.10.2019
15-17.11.2019
22-24.11.2019
6-8.12.2019
13-15.12.2019
20-22.12.2019
10-12.01.2020
17-19.01.2020
24-26.01.2020

Informacja dla przyjętych na studia
administrator >> August 22 2019 08:50:30
Zajęcia dla studentów studiów stacjonarnych rozpoczną się 1 października 2019
o godzinie 900 natomiast dla studentów studiów niestacjonarnych na pierwszym zjeździe, spotkaniem z opiekunem Roku w salach, których numery zostaną podane tydzień wcześniej na tablicach informacyjnych Wydziału, - Al. Armii Krajowej 13/15 oraz na stronie internetowej Wydziału: www.wmp.ajd.czest.pl. Plany zajęć na semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020 dostępne będą na stronach internetowych instytutów oraz na stronie głównej UJD (http://www.ujd.edu.pl/articles/view/plany-zajec).
Do dnia 20 września proszę dokonać opłaty za legitymację studencką - 22 zł. Wpłaty należy dokonać na indywidualny numer rachunku bankowego dostępny po zalogowaniu w systemie USOSweb (https://usosweb.ujd.edu.pl/) w menu DLA STUDENTÓW w kolumnie (po lewej stronie) MOJE STUDIA>Płatności. Kandydaci którzy rekrutowali się w systemie rekrutacyjnym IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów) będą posiadać takie samo hasło w USOSweb. W tytule przelewu proszę podać: legitymacja, imię, nazwisko, kierunek studiów i PESEL (konieczny). Potwierdzenie wpłaty proszę zabrać ze sobą na spotkanie z opiekunem roku w dniu 1 października.
Jeśli jest Pani/Pan zainteresowana/y otrzymaniem miejsca w domu studenckim UJD stosowny wniosek proszę złożyć w Dziekanacie Wydziału (Al. Armii Krajowej 13/15, budynek A, pok.13,14,15). Wniosek można także przesłać pocztą na adres Dziekanatu lub elektronicznie (skan) na adres : wmp@ajd.czest.pl. Formularz wniosku dostępny jest na w/w stronie Wydziału oraz na stronie Działu Spraw Studenckich UJD http://www.dss.ajd.czest.pl/.


UWAGA STUDENCI!
administrator >> July 15 2019 13:23:52
Wprowadzono zmiany w propozycjach tematów prac licencjackich dla studentów Kryminalistyki i Systemów Bezpieczeństwa na rok 2019/2020

ODWOŁANE ZAJĘCIA
administrator >> May 31 2019 14:14:48
W dniach 3-4.06.2019 zajęcia z mgr M. Rudysh są odwołane.
Zajęcia zostaną odpracowane w następujących terminach:
- Elementy elektroniki dla studentów IB - 14.06.2019 w godz. 12.15-13.45 (AB-029)
- Elementy elektroniki dla studentów IB gr. L2 - 11.06.2019 w godz. 13.00-14.30 (AB-029)

ODWOŁANE ZAJĘCIA
administrator >> May 29 2019 15:14:38
W dniu 30-05-2019 zajęcia Mechanika techniczna z mgr inż. P. Reszką są odwołane.

Informacja dla studentów II Roku Kryminalistyki - studia niestacjonarne
administrator >> May 28 2019 09:25:09
Zmiana planu dla II Roku Kryminalistyki st. niestacjonarnych (zjazd 10). Plany zajęć Przeglądając plany pamiętaj o wyczyszczeniu pamięci przeglądarki internetowej.

Turniej Wydziałów
administrator >> May 22 2019 08:22:02
Serdecznie zapraszamy Wykładowców oraz Studentów UJD w czwartek 23 maja o godzinie 11.00 do hali Akademickiego Centrum Sportowego. Jak corocznie w ramach Juwenaliów rozegrany zostanie Turniej Wydziałów, w którym rywalizować będą trzyosobowe drużyny reprezentujące wydziały naszego Uniwersytetu i Politechniki Częstochowskiej. Radość, rywalizacja sportowa i integracja środowiska akademickiego to główny cel turnieju. Organizatorami imprezy są Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Samorząd Studencki UJD.
Zapraszamy do wspólnej zabawy i kibicowania swoim drużynom!


ODWOŁANE ZAJĘCIA
administrator >> May 21 2019 09:49:23
Zajęcia lab. dla I Roku Kryminalistyki z "Wybranych elementów fizyki", prowadzone przez dr I. Fuks-Janczarek, zostały przeniesione z tyg 13 na tydz. 14.

GODZINY I DZIEŃ REKTORSKI
administrator >> May 15 2019 10:24:30
Z okazji Wiosny Studentów „Kominalia 2019” JM Rektor prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska ogłasza w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie 23 maja 2019 roku (czwartek) godziny rektorskie od godz. 16.00. 24 maja 2019 roku (piątek) ogłoszony zostaje dniem rektorskim.

Nasze profile
Polecamy

Współpraca
Aeroklub CzęstochowskiCentralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
Urząd Miasta CzęstochowyStraż Miejska w Częstochowie
Państwowa Inspekcja SanitarnaPolski Czerwony Krzyż
Urząd Dozoru TechnicznegoKomenda Miejska Państowej Straży Pożarnej w Częstochowie
PPHU  CERBER  sp. J. ZPChr. w CzęstochowieFundacja Edukacja i Technika Ratownictwa EDURA
STAC Security Training and Consulting Sp. z o.o.w CzęstochowieGEM  S.C. w Częstochowie
SATEL Inteligentne Systemy AlarmoweAkademia Pierwszej Pomocy
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne w Warszawie