O INSTYTUCIE

Instytut Edukacji Technicznej i Bezpieczeństwa istnieje od 1 lutego 2001 r., został powołany decyzją Senatu Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie z 29 listopada 2000 r. na miejsce istniejącego wcześniej Zakładu Wychowania Technicznego. Obecna nazwa - Instytut Techniki i Systemów Bezpieczeństwa - funkcjonuje od 1 września 2016 r.

Instytut zatrudnia 17 pracowników, w tym 7 profesorów, 4 adiunktów, 3 starszych wykładowców, 2 pracowników naukowo-technicznych oraz 1 pracownika administracji.

Instytut kształci studentów na kierunkach:

 • Inżynieria Bezpieczeństwa w formie 3,5-letnich studiów inżynierskich (specjalności: Zarządzanie BHP, Bezpieczeństwo Sanitarno-Epidemiologiczne) oraz trwających 3 semestry studiów magisterskich (specjalności: Bezpieczeństwo Techniczne, Bezpieczeństwo Środowiska),
 • Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiałyjest to kierunek inżynierski trwający 3,5 roku. W ramach kierunku proponowane są trzy specjalności: Virtual Prototyping, Nano- i Bioinnowacje w Materiałach oraz Design i Wzornictwo Przemysłowe,
 • Kryminalistyka i Systemy Bezpieczeństwa, to trzyletnie studia licencjackie. W trakcie studiów dokonuje się wyboru specjalności: Chemia w Kryminalistyce lub Biometria i Informatyka Śledcza.

Proponowane kierunki są realizowane w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Ponadto Instytut Techniki i Systemów Bezpieczeństwa prowadzi następujące studia podyplomowe:

 • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy,
 • Technika w Nauczaniu,
 • Informatyka i Technologia Informacyjna w Nauczaniu,
 • Edukacja dla Bezpieczeństwa,
 • Ochrona Danych Osobowych
 • Detektywistyka i Systemy Bezpieczeństwa
Nasze profile
Polecamy

Współpraca
Aeroklub CzęstochowskiCentralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
Urząd Miasta CzęstochowyStraż Miejska w Częstochowie
Państwowa Inspekcja SanitarnaPolski Czerwony Krzyż
Urząd Dozoru TechnicznegoKomenda Miejska Państowej Straży Pożarnej w Częstochowie
PPHU CERBER sp. J. ZPChr. w CzęstochowieFundacja Edukacja i Technika Ratownictwa EDURA
STAC Security Training and Consulting Sp. z o.o.w CzęstochowieGEM S.C. w Częstochowie
SATEL Inteligentne Systemy AlarmoweAkademia Pierwszej Pomocy
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne w Warszawie