INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA - II STOPIEŃ
Inżynieria bezpieczeństwa - II stopień (magister inżynier)

Kandydaci umieszczeni na liście jako wstępnie zakwalifikowani do przyjęcia na studia po ogłoszeniu przez Wydziałową Komisje Rekrutacyjną listy zobowiązani są złożyć w nieprzekraczalnym terminie 4 dni, licząc od daty publikacji wyników wszystkie wymagane dokumenty:

Szczegóły i wykaz wymaganych dokumentów:

 • wydrukowany i podpisany formularz podania,
 • kopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
 • dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia
 • dwie aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz jedna w formie elektronicznej (jpg),
 • kopię dyplomu studiów I stopnia wraz z kopią suplementu (oryginał do wglądu).
 • Nasze profile
  Polecamy

  Współpraca
  Aeroklub CzęstochowskiCentralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
  Urząd Miasta CzęstochowyStraż Miejska w Częstochowie
  Państwowa Inspekcja SanitarnaPolski Czerwony Krzyż
  Urząd Dozoru TechnicznegoKomenda Miejska Państowej Straży Pożarnej w Częstochowie
  PPHU CERBER sp. J. ZPChr. w CzęstochowieFundacja Edukacja i Technika Ratownictwa EDURA
  STAC Security Training and Consulting Sp. z o.o.w CzęstochowieGEM S.C. w Częstochowie
  SATEL Inteligentne Systemy AlarmoweAkademia Pierwszej Pomocy
  Centralne Laboratorium Kryminalistyczne w Warszawie