STUDIA PODYPLOMOWE - KONTROLA, AUDYT I ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI
Kontrola, audyt i zarządzanie bezpieczeństwem informacji

Instytut Techniki i Systemów Bezpieczeństwa
Aleja Armii Krajowej 13/15
42-218 Częstochowa
tel./fax 34 3615970
e-mail: iet@ajd.czest.pl

Ogólne cele kształcenia

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w zakresie skutecznej ochrony informacji w przedsiębiorstwach oraz instytucjach zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi standardami oraz obowiązującymi przepisami prawa. Słuchacze zostaną przygotowani do pracy na stanowiskach takich jak: szef działu bezpieczeństwa, pełnomocnik ochrony informacji niejawnych, specjalista do spraw wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w oparciu o krajowe oraz międzynarodowe normy, audytor wewnętrzny. Słuchacze zostaną ponadto przygotowani do pełnienia obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz do kompleksowego przeprowadzenia audytu systemu bezpieczeństwa informacyjnego w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Forma i czas trwania

Studia trwają dwa semestry i prowadzone będą w formie dwudniowych zjazdów (sobota, niedziela) zgodnie z organizacją roku akademickiego. Planuje się organizowanie pięciu zjazdów w semestrze. Zajęcia będą zorganizowane w postaci wykładów, konwersatoriów, zajęć terenowych i laboratoriów podczas których wykładowcy zastosują nowoczesne formy przekazu. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie.

Plan studiów obejmuje 210 godzin, w ramach których realizowane będą następujące bloki tematyczne:

 • Wprowadzenie do zarządzania bezpieczeństwem informacji w przedsiębiorstwie. Standardy i normy bezpieczeństwa
 • Zarządzanie ryzykiem na potrzeby bezpieczeństwa informacji
 • Praktyczne zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • Wdrożenie i certyfikacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z PN-ISO/IEC 27001:2007
 • Prawne aspekty ochrony informacji
 • Wytyczne dla usług odtwarzania techniki teleinformatycznej po katastrofie
 • Metodyka pracy audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej
 • Computer forensics
 • Techniki kryptograficzne jako wsparcie procesów związanych z bezpieczeństwem

Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata)

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych Kontrola, audyt i zarządzanie bezpieczeństwem informacji jest legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia.

Studia przeznaczone są dla osób, które odpowiadają za proces ochrony informacji, osób, które kreują bezpieczeństwo informacji lub teleinformatyczne. Dodatkowo adresatem studiów są osoby odpowiadające za nadzór i przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych. Odbiorcami studiów mogą być również osoby planujące w przyszłości zajmować się bezpieczeństwem informacji, ochroną danych osobowych lub ochroną informacji niejawnych w sektorze publicznym jak i prywatnym a także jako właściciel lub przedstawiciele władz odpowiadają za procesy związane z bezpieczeństwem informacji.

Karty wszystkich przedmiotów dostępne są w sekretariacie Instytutu Techniki i Systemów Bezpieczeństwa (pokój A-303).

Opłata za semestr: 1650 zł, możliwa płatność w dwóch ratach

Nasze profile
Polecamy

Współpraca
Aeroklub CzęstochowskiCentralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
Urząd Miasta CzęstochowyStraż Miejska w Częstochowie
Państwowa Inspekcja SanitarnaPolski Czerwony Krzyż
Urząd Dozoru TechnicznegoKomenda Miejska Państowej Straży Pożarnej w Częstochowie
PPHU CERBER sp. J. ZPChr. w CzęstochowieFundacja Edukacja i Technika Ratownictwa EDURA
STAC Security Training and Consulting Sp. z o.o.w CzęstochowieGEM S.C. w Częstochowie
SATEL Inteligentne Systemy AlarmoweAkademia Pierwszej Pomocy
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne w Warszawie