INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I NOWOCZESNE MATERIAŁY - I STOPIEŃ
Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały - I stopień

Studia na kierunku Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały trwają siedem semestrów i kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera. Są realizowane w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Przeznaczone są dla osób zainteresowanych innowacyjnymi technologiami i materiałami oraz postępem technicznym, jak również osób pragnących zrozumieć działanie nowoczesnych urządzeń i systemów, a w przyszłości przyczynić się do ich rozwoju. Program studiów łączy wiedzę z zakresu dziedzin podstawowych (m.in. matematyki, fizyki i chemii), kształcenia inżynierskiego (m.in. grafiki inżynierskiej, mechatroniki, podstaw konstrukcji maszyn) z praktyczną wiedzą dotyczącą nowoczesnych materiałów i innowacyjnych technologii (m.in. nanomateriały, materiały hybrydowe, biomateriały, technologie polimerów, biotechnologie, technologie wytwarzania, technologie bioenergetyczne, technologie odnawialnych źródeł energii).

Absolwent kierunku potrafi przeprowadzać podstawowe badania i analizy przy użyciu nowoczesnych metod i narzędzi badawczych, posiada umiejętność obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego niezbędnego do rozwiazywania standardowych problemów zawodowych, umie przetwarzać informacje i pracować w zespole. Potrafi również krytycznie analizować i dokonać oceny rozwiązania technicznego związanego z innowacyjnymi technologiami i nowoczesnymi materiałami. Ponadto zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Wykształcenie wzbogacone o zagadnienia związane z ekonomią, przedsiębiorczością w małej i średniej firmie oraz zarzadzaniem innowacyjnymi projektami przygotowuje również absolwenta do rozwijania własnej działalności gospodarczej w sektorze innowacyjnych technologii.

Specjalności

W ramach studiów realizowane są dwie specjalności, które są bezpośrednią odpowiedzią na zapotrzebowanie przemysłu i rynku pracy:

 • Virtual prototyping
 • Virtual prototyping jest techniką usprawniającą proces rozwoju i wdrażania produktu, która wiąże się z zastosowaniem komputerowego wspomagania projektowania (CAD) oraz inżynierii wspomaganej komputerowo (CAE), czyli zastosowania oprogramowania do sprawdzania poprawności projektu przed jego fizycznym wykonaniem. Odbywa się to poprzez przygotowanie wirtualnego modelu (zazwyczaj w 3D) oraz zasymulowanie jego zachowania w warunkach rzeczywistych. Inżynierowie mogą szybko zbadać jakość i efektywność wielu alternatywnych projektów bez inwestowania czasu i pieniędzy potrzebnych do budowy fizycznych prototypów. Ostatnim etapem w procesie wdrażania produktu jest jego wykonanie na obrabiarkach sterowanych numerycznie (CNC) lub w formie coraz powszechniej wykorzystywanego wydruku 3D. Studenci tej specjalności mają wiedzę i umiejętności pozwalające im podjąć pracę w firmach i działach zajmujących się projektowaniem i wdrażaniem produktów oraz przygotowaniem procesów obróbczych z zastosowaniem obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC).

 • Nano- i bioinnowacje w materiałach
 • Nano- i bioinnowacje w materiałach to specjalność, dotycząca nowoczesnych materiałów, w tym nano- i biomateriałów oraz innowacyjnych technologii, które można uznać za technologie kluczowe dla rozwoju przemysłu i gospodarki. W programie specjalności duży nacisk położono na tematykę obejmującą wytwarzanie zaawansowanych materiałów i tworzyw o unikalnych właściwościach oraz poznanie właściwości i możliwych kierunków zastosowań wybranych, nowoczesnych materiałów np. w ochronie zdrowia, ochronie środowiska czy optoelektronice. Studenci tej specjalności zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające im podjąć pracę w firmach i działach zajmujących się wytwarzaniem i wykorzystaniem nowego typu materiałów specjalnego zastosowania, w szczególności nano- i biomateriałów.

 • Design i wzornictwo przemysłowe
 • Design i wzornictwo przemysłowe to specjalność, która pozwala zdobyć umiejętności i kompetencje pozwalające na zaprojektowanie produktu zgodnie z zadaną specyfikacją techniczną oraz wymaganiami dotyczącymi ergonomii i estetyki. Specjalność przygotowuje do zawodu inżyniera, który będzie bezpośrednim partnerem projektanta wzornictwa, współtworząc z nim koncepcję użytkową produktu i projektując jego technologicznie uzasadnioną postać poprzez połączenie wiedzy z zakresu mechaniki, wytrzymałości materiałów, inżynierii materiałowej, ale również z rysunku, rzeźby czy też technik wizualnych. Absolwenci specjalności Design i Wzornictwo Przemysłowe mogą znaleźć zatrudnienie m.in.: w działach projektowych firm, w firmach marketingowych realizujących usługi z zakresu całościowego tworzenia identyfikacji wizualnej produktu oraz w studiach graficznych. Mogą być także zatrudniani w mikro- i małych przedsiębiorstwach o profilu projektowym lub prowadzić własną działalność gospodarczą w tym zakresie.

  Kierunkowe efekty ITiNM(.pdf)

  Siatki godzin dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:

  Karty wszystkich przedmiotów dostępne są w sekretariacie Instytutu Techniki i Systemów Bezpieczeństwa (pokój A-303).


  Aleja Armii Krajowej 13/15
  42-218 Częstochowa
  Tel./fax: 34 3615970
  E-mail: iet@ajd.czest.pl

  Kierunek prowadzony jest przez:

  Instytut Techniki i Systemów Bezpieczeństwa
  Aleja Armii Krajowej 13/15
  42-218 Częstochowa
  tel./fax 34 3615970
  e-mail: iet@ajd.czest.pl

  Nasze profile
  Polecamy

  Współpraca
  Aeroklub CzęstochowskiCentralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
  Urząd Miasta CzęstochowyStraż Miejska w Częstochowie
  Państwowa Inspekcja SanitarnaPolski Czerwony Krzyż
  Urząd Dozoru TechnicznegoKomenda Miejska Państowej Straży Pożarnej w Częstochowie
  PPHU CERBER sp. J. ZPChr. w CzęstochowieFundacja Edukacja i Technika Ratownictwa EDURA
  STAC Security Training and Consulting Sp. z o.o.w CzęstochowieGEM S.C. w Częstochowie
  SATEL Inteligentne Systemy AlarmoweAkademia Pierwszej Pomocy
  Centralne Laboratorium Kryminalistyczne w Warszawie