INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I NOWOCZESNE MATERIAŁY - I STOPIEŃ
Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały - I stopień

Studia stacjonarne prowadzone w formie studiów dualnych

Studia dualne to nowoczesny model studiów efektywnie wiążący naukę w uniwersytecie z pracą zawodową. Dzięki studiom dualnym student jednocześnie zdobywa wykształcenie wyższe oraz praktyczne przygotowanie do pracy zawodowej. ULOTKA

Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały to kierunek studiów który:

 • współtworzony jest przez przyszłych pracodawców;
 • pozwala na zdobycie umiejętności jednocześnie w uczelni i na stażach realizowanych w prestiżowych firmach;
 • umożliwia zapoznanie się z działalnością różnych branż poprzez uczestnictwo w wycieczkach do firm branży maszynowej, automotive i agd;
 • daje szansę na studiowanie i jednocześnie zarabianie, poprzez uczestnictwo w płatnych stażach;
 • pozwala na poznanie przyszłych pracodawców, którzy prowadzą zajęcia dydaktyczne i prace dyplomowe;
 • umożliwia zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych cenionych na rynku pracy i potwierdzonych międzynarodowymi certyfikatami.

To wszystko możesz zrealizować w 3,5 roku podejmując studia inżynierskie na kierunku Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały nagrodzonym prestiżowym certyfikatem Studia z Przyszłością i finansowanym przez Fundusz Europejski Wiedza Edukacja Rozwój.

Dzięki studiom dualnym na kierunku Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały masz możliwość zdobycia, już w trakcie studiów, doświadczenia zawodowego i praktycznych umiejętności pod okiem specjalistów reprezentujących Twoich przyszłych pracodawców. Po ukończeniu studiów będziesz posiadał nie tylko tytuł zawodowy inżyniera, ale również odpowiednie doświadczenie zawodowe. Dzięki temu zdobędzie dobrze płatną i ciekawą pracę zgodną ze studiowanym kierunkiem.

Studia trwają siedem semestrów i kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera. Przeznaczone są dla osób zainteresowanych innowacyjnymi technologiami i materiałami oraz postępem technicznym, jak również osób pragnących zrozumieć działanie nowoczesnych urządzeń i systemów, a w przyszłości przyczynić się do ich rozwoju.

Program studiów łączy wiedzę z zakresu dziedzin podstawowych (m.in. matematyki, fizyki i chemii), kształcenia inżynierskiego (m.in. grafiki inżynierskiej, mechatroniki, podstaw konstrukcji maszyn) z praktyczną wiedzą dotyczącą nowoczesnych materiałów i innowacyjnych technologii (m. in. nanomateriały, materiały hybrydowe, biomateriały, technologie polimerów, biotechnologie, technologie wytwarzania, technologie bioenergetyczne, technologie odnawialnych źródeł energii). Absolwent kierunku potrafi przeprowadzać podstawowe badania i analizy przy użyciu nowoczesnych metod i narzędzi badawczych, posiada umiejętność obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego niezbędnego do rozwiazywania standardowych problemów zawodowych, umie przetwarzać informacje i pracować w zespole. Potrafi również krytycznie analizować i dokonać oceny rozwiązania technicznego związanego z innowacyjnymi technologiami i nowoczesnymi materiałami. Ponadto zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Celem kształcenia na specjalności:

 • Virtual Prototyping jest poznanie techniki usprawniającej proces rozwoju i wdrażania produktu, która wiąże się z zastosowaniem komputerowego wspomagania projektowania (CAD) oraz inżynierii wspomaganej komputerowo (CAE), czyli zastosowania oprogramowania do sprawdzania poprawności projektu przed jego fizycznym wykonaniem. Odbywa się to poprzez przygotowanie wirtualnego modelu (zazwyczaj w 3D) oraz zasymulowanie jego zachowania w warunkach rzeczywistych. Inżynierowie mogą szybko zbadać jakość i efektywność wielu alternatywnych projektów bez inwestowania czasu i środków potrzebnych do budowy fizycznych prototypów. Ostatnim etapem w procesie wdrażania produktu jest jego wykonanie na obrabiarkach sterowanych numerycznie (CNC) lub w formie coraz powszechniej wykorzystywanego wydruku 3D.
 • Design i Wzornictwo Przemysłowe jest nabycie umiejętności i kompetencji pozwalających na zaprojektowanie produktu zgodnie z zadaną specyfikacją techniczną oraz wymaganiami dotyczącymi ergonomii i estetyki. Specjalność przygotowuje do zawodu inżyniera, który będzie bezpośrednim partnerem projektanta wzornictwa, współtworząc z nim koncepcję użytkową produktu i projektując jego technologicznie uzasadnioną postać poprzez połączenie wiedzy z zakresu mechaniki, wytrzymałości materiałów, inżynierii materiałowej, ale również z rysunku, rzeźby czy też technik wizualnych.

Dlaczego warto studiować Innowacyjne technologie i nowoczesne materiały?

Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały to kierunek, który pozwoli studentom poznać nowe materiały, ich właściwości i zastosowanie oraz sposoby wdrażania nowych lub znacząco ulepszonych technologii. We współczesnej gospodarce nie da się efektywnie prowadzić przedsięwzięcia bez zaangażowania w proces nowoczesnych i innowacyjnych technologii.

Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały to kierunek, który - dzięki dostosowaniu programu kształcenia do potrzeb wynikających z prognoz rozwoju gospodarki - jest bardzo istotny z punktu widzenia regionu, ponieważ wpisuje się w następujące obszary technologiczne wyodrębnione w Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020: produkcja i przetwarzanie materiałów, technologie dla ochrony środowiska, nanotechnologie i nanomateriały oraz materiały polimerowe i kompozyty dla medycyny i rolnictwa.

Kierunkowe efekty ITiNM(.pdf)

Siatki godzin dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:

Karty wszystkich przedmiotów dostępne są w sekretariacie Instytutu Techniki i Systemów Bezpieczeństwa (pokój A-303).


Aleja Armii Krajowej 13/15
42-218 Częstochowa
Tel./fax: 34 3615970
E-mail: iet@ujd.edu.pl

Nasze profile
Polecamy

Współpraca
Aeroklub CzęstochowskiCentralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
Urząd Miasta CzęstochowyStraż Miejska w Częstochowie
Państwowa Inspekcja SanitarnaPolski Czerwony Krzyż
Urząd Dozoru TechnicznegoKomenda Miejska Państowej Straży Pożarnej w Częstochowie
PPHU CERBER sp. J. ZPChr. w CzęstochowieFundacja Edukacja i Technika Ratownictwa EDURA
STAC Security Training and Consulting Sp. z o.o.w CzęstochowieGEM S.C. w Częstochowie
SATEL Inteligentne Systemy AlarmoweAkademia Pierwszej Pomocy
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne w Warszawie