Współpraca międzynarodowa
W roku akademickim 2017/2018, niżej wymienieni PROFESOROWIE ZAGRANICZNI będą prowadzić zajęcia na kierunkach koordynowanych przez Instytut Techniki i Systemów Bezpieczeństwa:
- prof. Jan Hodicky (styczeń 2018 r.) – Projektowanie systemów bezpieczeństwa
Wykłady:
11.01.2018 r.: 8.00-10.30 (s. 106)
12.01.2018 r.: 8.00-11.15 (s. 106)
18.01.2018 r.: 8.00-10.30 (s. 106)
19.01.2018 r.: 8.00-11.15 (s. 106)
- prof. Radomir Scurek (styczeń 2018 r.) – Systemy kontroli dostępu i ochrony mienia

W roku akademickim 2016/2017, niżej wymienieni PROFESOROWIE ZAGRANICZNI prowadzili zajęcia na kierunkach koordynowanych przez Instytut Techniki i Systemów Bezpieczeństwa:
- prof. Jozef Metenko (styczeń-luty 2017)
- prof. Jozef Reitspis (kwiecień-maj 2017) - Wybrane aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego
Wykłady:
4.04.2017r.: 9.45-13.00, 17.00-18.30 (s. 104)
5.04.2017r.: 9.45-13.00 (s. 104)
12.04.2017r.: 9.45-13.00 (s. 104)
25.04.2017r.: 9.45-13.00, 17.00-18.30 (s. 104)
26.04.2017r.: 9.45-13.00 (s. 104)
16.05.2017r.: 9.45-13.00, 17.00-18.30 (s. 104)
- prof. Gilberto Marzano (kwiecień-maj 2017) - Pozyskiwanie i zarządzanie informacją
Wykłady:
4.04.2017r.: 9.45-13.00, 17.00-18.30 (s. 101)
5.04.2017r.: 8.00-13.00 (s. 102)
7.04.2017r.: 8.00-13.00 (s. 101)
11.04.2017r.: 9.45-13.00, 17.00-18.30 (s. 101)
12.04.2017r.: 8.00-13.00 (s. 102)
- prof. Jaromir Mlynek (kwiecień-maj 2017) - Techniczne środki ochrony osób i mienia
Wykłady:
4.04.2017r.: 9.45-13.00, 17.00-18.30 (s. 3022)
5.04.2017r.: 9.45-13.00 (s. 3022)
12.04.2017r.: 9.45-13.00 (s. 3022)
25.04.2017r.: 9.45-13.00, 17.00-18.30 (s. 3022)
26.04.2017r.: 9.45-13.00 (s. 3022)
16.05.2017r.: 9.45-13.00, 17.00-18.30 (s. 3022)

Nasze profile
Polecamy

Współpraca
Aeroklub CzęstochowskiCentralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
Urząd Miasta CzęstochowyStraż Miejska w Częstochowie
Państwowa Inspekcja SanitarnaPolski Czerwony Krzyż
Urząd Dozoru TechnicznegoKomenda Miejska Państowej Straży Pożarnej w Częstochowie
PPHU  CERBER  sp. J. ZPChr. w CzęstochowieFundacja Edukacja i Technika Ratownictwa EDURA
STAC Security Training and Consulting Sp. z o.o.w CzęstochowieGEM  S.C. w Częstochowie
SATEL Inteligentne Systemy AlarmoweAkademia Pierwszej Pomocy
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne w Warszawie