STUDENCI
 1. Harmonogram zajęć, tabela tygodni semestr letni 2017/2018
 2. Organizacja roku akademickiego 2017/2018
 3. Konsultacje pracowników rok akademicki 2017/2018 semestr zimowy
 1. Zarządzenie w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych
 2. Jak zapisac prace dyplomowa w formacie PDF?
 3. OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ OPIEKUNA
 4. OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ RECENZENTA
 5. OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ STUDENTA
 6. Oświadczenie zał. 1
 7. Oświadczenie zał. 2
 8. Deklaracja wyboru tematu
 9. Wzór strony tutyłowej pracy dyplomowej (doc)
 10. Wzór strony tytułowej pracy końcowej na Studiach Podyplomowych Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (doc)
 11. Zasady dyplomowania na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym AJD
 12. Arkusz oceny pracy dyplomowej
 13. Uwagi dotyczące redakcji prac dyplomowych
 14. Tematy prac inżynierskich dla studentów kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa I-go stopnia na rok akademicki 2017/2018
 15. Tematy prac inżynierskich dla studentów kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa I-go stopnia na rok akademicki 2016/2017
 16. Tematy prac magisterskich dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa (II stopień) na rok akademicki 2016/2017
 17. Tematy prac magisterskich dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa (II stopień) na rok akademicki 2017/2018
 1. Formularz zaliczenia efektów kształcenia praktyki zawodowej na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa (I stopień)
 2. Formularz zaliczenia efektów kształcenia praktyki zawodowej na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa (II stopień)
 3. Formularz zaliczenia efektów kształcenia praktyki zawodowej na kierunku Kryminalistyka i Systemy Bezpieczeństwa (I stopień)
 4. Formularz zaliczenia efektów kształcenia praktyki zawodowej na kierunku Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały (I stopień)
 5. Praktyki studenckie
 6. Instrukcje praktyk dla studentów Inżynierii Bezpieczeństwa I stopnia
 7. Instrukcje praktyk dla studentów Inżynierii Bezpieczeństwa II stopnia
 8. Instrukcje praktyk dla studentów Innowacyjnych Technologii i Systemów Bezpieczeństwa I stopnia
 9. Instrukcje praktyk dla studentów Kryminalistyki i Systemów Bezpieczeństwa I stopnia
Nasze profile
Polecamy

Współpraca
Aeroklub CzęstochowskiCentralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
Urząd Miasta CzęstochowyStraż Miejska w Częstochowie
Państwowa Inspekcja SanitarnaPolski Czerwony Krzyż
Urząd Dozoru TechnicznegoKomenda Miejska Państowej Straży Pożarnej w Częstochowie
PPHU CERBER sp. J. ZPChr. w CzęstochowieFundacja Edukacja i Technika Ratownictwa EDURA
STAC Security Training and Consulting Sp. z o.o.w CzęstochowieGEM S.C. w Częstochowie
SATEL Inteligentne Systemy AlarmoweAkademia Pierwszej Pomocy
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne w Warszawie