STUDENCI
 1. Organizacja roku akademickiego 2019/2020
 2. Konsultacje pracowników rok akademicki 2018/2019 semestr letni
 1. Zarządzenie w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych
 2. Jak zapisac prace dyplomowa w formacie PDF?
 3. OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ OPIEKUNA
 4. OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ RECENZENTA
 5. OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ STUDENTA
 6. Oświadczenie zał. 1
 7. Oświadczenie zał. 2
 8. Deklaracja wyboru tematu
 9. Wzór strony tytułowej pracy końcowej na Studiach Podyplomowych Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (doc)
 10. Wzór strony tytułowej pracy końcowej na Studiach Podyplomowych Ochrona Danych Osobowych(doc)
 11. Zasady dyplomowania na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym AJD
 12. Arkusz oceny pracy dyplomowej
 13. Uwagi dotyczące redakcji prac dyplomowych
 14. Tematy prac magisterskich dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa (II stopień) na rok akademicki 2018/2019
 15. Tematy prac magisterskich dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa (II stopień) na rok akademicki 2019/2020
 16. Tematy prac inżynierskich dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały na rok akademicki 2018/2019
 17. Tematy prac inżynierskich dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa na rok akademicki 2018/2019
 18. Tematy prac inżynierskich dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa na rok akademicki 2019/2020
 19. Tematy prac licencjackich dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Kryminalistyka i Systemy Bezpieczeństwa na rok akademicki 2018/2019
 20. Tematy prac licencjackich dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Kryminalistyka i Systemy Bezpieczeństwa na rok akademicki 2019/2020
 1. Formularz zaliczenia efektów kształcenia praktyki zawodowej na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa (I stopień)
 2. Formularz zaliczenia efektów kształcenia praktyki zawodowej na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa (II stopień)
 3. Formularz zaliczenia efektów kształcenia praktyki zawodowej na kierunku Kryminalistyka i Systemy Bezpieczeństwa (I stopień)
 4. Formularz zaliczenia efektów kształcenia praktyki zawodowej na kierunku Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały (I stopień)
 5. Praktyki studenckie
 6. Instrukcje praktyk
 7. Instrukcje praktyk dla studentów Kryminalistyki i Systemów Bezpieczeństwa I stopnia rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2017/2018 lub 2018/2019
 8. Instrukcje praktyk dla studentów Kryminalistyki i Systemów Bezpieczeństwa I stopnia rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2019/2020
 9. Instrukcje praktyk dla studentów Inżynierii Bezpieczeństwa I stopnia rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2017/2018 lub 2018/2019
 10. Instrukcje praktyk dla studentów Inżynierii Bezpieczeństwa I stopnia rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2019/2020
 11. Instrukcje praktyk dla studentów Inżynierii Bezpieczeństwa II stopnia
 12. Instrukcje praktyk dla studentów ITiNM I stopnia rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2017/2018 lub 2018/2019
 13. Instrukcje praktyk dla studentów ITiNM I stopnia rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2019/2020
Nasze profile
Polecamy

Współpraca
Aeroklub CzęstochowskiCentralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
Urząd Miasta CzęstochowyStraż Miejska w Częstochowie
Państwowa Inspekcja SanitarnaPolski Czerwony Krzyż
Urząd Dozoru TechnicznegoKomenda Miejska Państowej Straży Pożarnej w Częstochowie
PPHU CERBER sp. J. ZPChr. w CzęstochowieFundacja Edukacja i Technika Ratownictwa EDURA
STAC Security Training and Consulting Sp. z o.o.w CzęstochowieGEM S.C. w Częstochowie
SATEL Inteligentne Systemy AlarmoweAkademia Pierwszej Pomocy
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne w Warszawie