INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
Inżynieria bezpieczeństwa

Instytut Techniki i Systemów Bezpieczeństwa
Aleja Armii Krajowej 13/15
42-218 Częstochowa
tel./fax 34 3615970
e-mail: iet@ujd.edu.pl

Inżynieria Bezpieczeństwa studia I stopnia inżynierskie (7 semestrów) są ofertą adresowaną do osób legitymujących się świadectwem dojrzałości ze szczególnym uwzględnieniem osób zainteresowanych szeroko rozumianą problematyką bezpieczeństwa pracy i środowiska.

Studia realizowane są w trybie stacjonarnym (dzienne) i niestacjonarnym (zaoczne).

Studia inżynierskie w specjalności:

  • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
  • Bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne

Absolwent specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy będzie posiadał wiedzę specjalistyczną z zakresu zarządzania środowiskiem pracy i systemami bezpieczeństwa, analizy i oceny stanu środowiska pracy, poziomu bezpieczeństwa i stosowanych technologii, bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń technicznych, organizacji pracy służb BHP, jak również stosowania technik informatycznych w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy (Komputerowy System STER Wspomagający Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy) oraz wdrażania norm ISO w BHP. Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach realizujących nowoczesne procedury zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, ośrodkach szkoleniowych realizujących problematykę bezpiecznych zachowań człowieka oraz różnych szczebli zarządzania i kontroli związanej z BHP. Ukończenie studiów uprawnia absolwenta do prowadzenia szkoleń z zakresu BHP i pełnienia funkcji inspektorów, starszych inspektorów oraz specjalistów i starszych specjalistów do spraw bhp w przedsiębiorstwach i innych jednostkach).

Absolwent specjalności Bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne będzie posiadał wiedzę specjalistyczną z zakresu bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego, analizy i oceny bezpieczeństwa produktów żywnościowych w tym wody, analizy wpływu szkodliwości czynników środowiskowych oraz umiejętności w zakresie oceny zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych i poradnictwa w zakresie spraw sanitarno-epidemiologicznych. Możliwość zatrudnienia w jednostkach organizacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej, komórkach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, w urzędach administracji samorządowej.

Kierunkowe efekty kształcenia(.pdf)

Siatki godzin dla studiów stacjonarnych:

Siatki godzin dla studiów niestacjonarnych:

Karty wszystkich przedmiotów dostępne są w sekretariacie Instytutu Techniki i Systemów Bezpieczeństwa (pokój A-303).


Aleja Armii Krajowej 13/15
42-218 Częstochowa
Tel./fax: 34 3615970
E-mail: iet@ujd.edu.pl

Nasze profile
Polecamy

Współpraca
Aeroklub CzęstochowskiCentralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
Urząd Miasta CzęstochowyStraż Miejska w Częstochowie
Państwowa Inspekcja SanitarnaPolski Czerwony Krzyż
Urząd Dozoru TechnicznegoKomenda Miejska Państowej Straży Pożarnej w Częstochowie
PPHU  CERBER  sp. J. ZPChr. w CzęstochowieFundacja Edukacja i Technika Ratownictwa EDURA
STAC Security Training and Consulting Sp. z o.o.w CzęstochowieGEM  S.C. w Częstochowie
SATEL Inteligentne Systemy AlarmoweAkademia Pierwszej Pomocy
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne w Warszawie