E-LEARNING

Instytut Edukacji Technicznej i Bezpieczeństwa od października 2010 r. wspomaga prowadzenie zajęć konwencjonalnych wykorzystaniem technik nauczania zdalnego. Oznacza to poszerzenie tradycyjnych zajęć o dodatkowe materiały dostępne na platformie e-learningowej.

Platforma e-learningowa oparta jest o system Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, GNU GPL). Poprzez platformę studenci mają dostęp do materiałów omawianych podczas ćwiczeń i wykładów, a także dodatkowych multimedialnych dokumentów, polecanych przez wykładowców.

Moodle IETiB

Nasze profile
Polecamy

Współpraca
Aeroklub CzęstochowskiCentralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
Urząd Miasta CzęstochowyStraż Miejska w Częstochowie
Państwowa Inspekcja SanitarnaPolski Czerwony Krzyż
Urząd Dozoru TechnicznegoKomenda Miejska Państowej Straży Pożarnej w Częstochowie
PPHU  CERBER  sp. J. ZPChr. w CzęstochowieFundacja Edukacja i Technika Ratownictwa EDURA
STAC Security Training and Consulting Sp. z o.o.w CzęstochowieGEM  S.C. w Częstochowie
SATEL Inteligentne Systemy AlarmoweAkademia Pierwszej Pomocy
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne w Warszawie