PLANY ZAJĘĆ

STUDIA STACJONARNE:

Inżynieria Bezpieczeństwa, Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały, Kryminalistyka i Systemy Bezpieczeństwa

*Studentów 2 roku I stopnia Inżynierii Bezpieczeństwa oraz 1 roku I stopnia Innowacyjnych Technologii i Nowoczesnych Materiałów obowiązują zajęcia z WF-u. Zapisy w systemie USOSweb.

*Godziny zajęć dydaktycznych- studia stacjonarne (.pdf)

STUDIA NIESTACJONARNE:

Inżynieria Bezpieczeństwa, Kryminalistyka i Systemy Bezpieczeństwa:

*Sesja egzaminacyjna w semestrze letnim w roku akademickim 2017/2018 (studia niestacjonarne):
• I rok Kryminalistyki i Systemów Bezpieczeństwa I stopnia oraz II rok Inżynierii Bezpieczeństwa I stopnia: 29 czerwca 2018 r. - 15 lipca 2018 r.
• II rok Kryminalistyki i Systemów Bezpieczeństwa I stopnia oraz III rok Inżynierii Bezpieczeństwa I stopnia: 22 czerwca 2018 r. - 8 lipca 2018 r.
• II rok Inżynierii Bezpieczeństwa II stopnia: 15 czerwca 2018 r. – 1 lipca 2018 r.
*Poprawkowa sesja egzaminacyjna w semestrze letnim w roku akademickim 2017/2018 (studia niestacjonarne):
• I i II Kryminalistyki i Systemów Bezpieczeństwa I stopnia, II i III rok Inżynierii Bezpieczeństwa I stopnia oraz II rok Inżynierii Bezpieczeństwa II stopnia: 10 września 2018 r. - 21 września 2018 r.

1 rok I st.
Kryminalistyka
i Systemy Bezpieczeństwa
- plany zjazdów

2 rok I st.
Kryminalistyka
i Systemy Bezpieczeństwa
- plany zjazdów

2 rok I st.
Inżynieria Bezpieczeństwa
- plany zjazdów

3 rok I st.
Inżynieria Bezpieczeństwa
- plany zjazdów

2 rok II st.
Inżynieria Bezpieczeństwa
- plany zjazdów

*Studentów 2 roku I stopnia Inżynierii Bezpieczeństwa obowiązują zajęcia z WF-u. Zapisy w systemie USOSweb.

STUDIA PODYPLOMOWE:

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Ochrona Danych Osobowych

Nasze profile
Polecamy

Współpraca
Aeroklub CzęstochowskiCentralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
Urząd Miasta CzęstochowyStraż Miejska w Częstochowie
Państwowa Inspekcja SanitarnaPolski Czerwony Krzyż
Urząd Dozoru TechnicznegoKomenda Miejska Państowej Straży Pożarnej w Częstochowie
PPHU  CERBER  sp. J. ZPChr. w CzęstochowieFundacja Edukacja i Technika Ratownictwa EDURA
STAC Security Training and Consulting Sp. z o.o.w CzęstochowieGEM  S.C. w Częstochowie
SATEL Inteligentne Systemy AlarmoweAkademia Pierwszej Pomocy
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne w Warszawie