PLANY ZAJĘĆ

STUDIA STACJONARNE:

Inżynieria Bezpieczeństwa, Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały, Kryminalistyka i Systemy Bezpieczeństwa

*Studentów 3 roku I stopnia Inżynierii Bezpieczeństwa oraz 3 roku I stopnia Innowacyjnych Technologii i Nowoczesnych Materiałów obowiązują zajęcia z WF-u. Zapisy w systemie USOSweb.

*Uwaga studenci 2 roku Kryminalistyki i Systemów Bezpieczeństwa - do grupy C2x nie mogą zapisać się studenci z grupy L3.

*Godziny zajęć dydaktycznych- studia stacjonarne semestr zimowy 2017/2018 r. (.pdf)

STUDIA NIESTACJONARNE:

Inżynieria Bezpieczeństwa, Kryminalistyka i Systemy Bezpieczeństwa:

*Godziny zajęć dydaktycznych -studia niestacjonarne semestr zimowy 2017/2018 r. (.pdf)

*Sesja egzaminacyjna w semestrze letnim w roku akademickim 2016/2017 (studia niestacjonarne):
- I, II, III rok Inżynierii Bezpieczeństwa I stopnia.: 12 czerwca 2017r. - 07 lipca 2017 r.
- I rok Kryminalistyki i Systemów Bezpieczeństwa I stopnia: 26 czerwca 2017 r. - 07 lipca 2017 r.
- I rok Inżynierii Bezpieczeństwa II stopnia: 26 czerwca 2017 r. - 07 lipca 2017 r.
- II rok Inżynierii Bezpieczeństwa II stopnia: 12 czerwca 2017r. - 07 lipca 2017 r.
*Poprawkowa sesja egzaminacyjna w semestrze letnim w roku akademickim 2016/2017 (studia niestacjonarne): 05 września 2017 r. – 23 września 2017 r.

1 rok I st.
Kryminalistyka
i Systemy Bezpieczeństwa
- plany zjazdów

2 rok I st.
Kryminalistyka
i Systemy Bezpieczeństwa
- plany zjazdów

2 rok I st.
Inżynieria Bezpieczeństwa
- plany zjazdów

3 rok I st.
Inżynieria Bezpieczeństwa
- plany zjazdów

4 rok I st.
Inżynieria Bezpieczeństwa
- plany zjazdów

1 rok II st.
Inżynieria Bezpieczeństwa
- plany zjazdów

STUDIA PODYPLOMOWE:

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Informatyka i Technologia Informacyjna w Nauczaniu

Technika w Nauczaniu

Nasze profile
Polecamy

Współpraca
Aeroklub CzęstochowskiCentralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
Urząd Miasta CzęstochowyStraż Miejska w Częstochowie
Państwowa Inspekcja SanitarnaPolski Czerwony Krzyż
Urząd Dozoru TechnicznegoKomenda Miejska Państowej Straży Pożarnej w Częstochowie
PPHU  CERBER  sp. J. ZPChr. w CzęstochowieFundacja Edukacja i Technika Ratownictwa EDURA
STAC Security Training and Consulting Sp. z o.o.w CzęstochowieGEM  S.C. w Częstochowie
SATEL Inteligentne Systemy AlarmoweAkademia Pierwszej Pomocy
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne w Warszawie