STUDIA PODYPLOMOWE - INFORMATYKA I TI W NAUCZANIU
Informatyka i Technologia Informacyjna w nauczaniu

Instytutu Techniki i Systemów Bezpieczeństwa
Aleja Armii Krajowej 13/15
42-218 Częstochowa
tel./fax 34 3615970
e-mail: iet@ajd.czest.pl

Dla kogo?

Studia Podyplomowe "Informatyka i Technologia Informacyjna w Nauczaniu" przeznaczone są dla nauczycieli z wykształceniem wyższym, z przygotowaniem pedagogicznym, pragnących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie informatyki i technologii informacyjnej.

Cel studiów

Celem studiów jest merytoryczne i metodyczne przygotowanie nauczycieli do nauczania Zajęć komputerowych w szkole podstawowej i Informatyki w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej, a także wykorzystania Technologii informacyjnej w procesie nauczania innych przedmiotów.

Podyplomowe studia "Informatyka i Technologia Informacyjna w Nauczaniu" pozwolą na:

  • poznanie i zrozumienie zagadnień informatyki
  • przygotowanie do życia w społeczeństwie informacyjnym
  • zdobycie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną
  • przygotowanie w zakresie dydaktyki informatyki.

Program studiów przewiduje łączenie wiedzy teoretycznej (wykłady) z zajęciami konwersatoryjnymi i laboratoryjnymi.

Program studiów

Efekty kształcenia

Absolwenci podyplomowych studiów "Informatyka i Technologia Informacyjna w Nauczaniu" otrzymują świadectwo ukończenia studiów, które uprawnia do zatrudnienia w charakterze nauczyciela drugiego przedmiotu "Zajęcia komputerowe” w szkołach podstawowych, "Informatyki" w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz daje dodatkowe kwalifikacje w zakresie stosowania technologii informacyjnej w nauczaniu.

Karty wszystkich przedmiotów dostępne są w sekretariacie Instytutu Techniki i Systemów Bezpieczeństwa (pokój A-303).

Opłata za semestr: 1400 zł, możliwa płatność w ratach

Nasze profile
Polecamy

Współpraca
Aeroklub CzęstochowskiCentralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
Urząd Miasta CzęstochowyStraż Miejska w Częstochowie
Państwowa Inspekcja SanitarnaPolski Czerwony Krzyż
Urząd Dozoru TechnicznegoKomenda Miejska Państowej Straży Pożarnej w Częstochowie
PPHU  CERBER  sp. J. ZPChr. w CzęstochowieFundacja Edukacja i Technika Ratownictwa EDURA
STAC Security Training and Consulting Sp. z o.o.w CzęstochowieGEM  S.C. w Częstochowie
SATEL Inteligentne Systemy AlarmoweAkademia Pierwszej Pomocy
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne w Warszawie