STUDIA PODYPLOMOWE - TECHNIKA W NAUCZANIU
Technika w nauczaniu

Instytut Techniki i Systemów Bezpieczeństwa
Aleja Armii Krajowej 13/15
42-218 Częstochowa
tel./fax 34 3615970
e-mail: iet@ajd.czest.pl

Dla kogo?

Studia Podyplomowe "Technika w nauczaniu" przeznaczone są dla nauczycieli z wykształceniem wyższym, z przygotowaniem pedagogicznym, pragnących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w nauczania Zajęć technicznych i zdobyć dodatkowe uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu.

Cel studiów

Celem studiów jest merytoryczne i metodyczne przygotowanie nauczycieli do nauczania Zajęć technicznych w szkole podstawowej i gimnazjum, a także do wykorzystania informatyki w nauczaniu przedmiotów technicznych.

Podyplomowe studia "Technika w nauczaniu" pozwolą na:

  • zdobycie umiejętności rozumienia problemów techniki i ich rozwiązywania,
  • poznanie praktycznych zastosowań informatyki w technice i edukacji,
  • przygotowanie do życia w cywilizacji technicznej,
  • przygotowanie w zakresie dydaktyki techniki.

Program studiów

Efekty kształcenia

Studia przewidują łączenie wiedzy teoretycznej (wykłady) z zajęciami konwersatoryjnymi i laboratoryjnymi.

Studia realizowane są w systemie niestacjonarnym i trwają trzy semestry. Program obejmuje 410 godzin dydaktycznych.

Absolwenci podyplomowych studiów "Technika w nauczaniu" otrzymują świadectwo ukończenia studiów, które uprawnia do zatrudnienia w charakterze nauczyciela drugiego przedmiotu "Zajęcia techniczne" w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, także absolwentów studiów humanistycznych. Z uwagi na duże zainteresowanie Studiami Podyplomowymi "Technika w nauczaniu" absolwentów studiów humanistycznych, do programu studiów został dołożony dodatkowy blok programowy matematyka - fizyka dla ww. absolwentów, co umożliwia zainteresowanym podjęcie studiów. Opłata za dodatkowy blok ok.300zł (płatne jednorazowo, tylko w 1 semestrze).

Karty wszystkich przedmiotów dostępne są w sekretariacie Instytutu Techniki i Systemów Bezpieczeństwa (pokój A-303).

Opłaty za semestr: 1450 zł, możliwa płatność w ratach

Numer konta, na które należy wpłacić opłatę za studia jest generowany przez system. Każdy student posiada swój indywidualny numer. Numery kont zostaną podane na spotkaniu organizacyjnym lub w sekretariacie Instytutu.

Nasze profile
Polecamy

Współpraca
Aeroklub CzęstochowskiCentralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
Urząd Miasta CzęstochowyStraż Miejska w Częstochowie
Państwowa Inspekcja SanitarnaPolski Czerwony Krzyż
Urząd Dozoru TechnicznegoKomenda Miejska Państowej Straży Pożarnej w Częstochowie
PPHU  CERBER  sp. J. ZPChr. w CzęstochowieFundacja Edukacja i Technika Ratownictwa EDURA
STAC Security Training and Consulting Sp. z o.o.w CzęstochowieGEM  S.C. w Częstochowie
SATEL Inteligentne Systemy AlarmoweAkademia Pierwszej Pomocy
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne w Warszawie